Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy o regulaminie korzystania z Serwisu internetowego zamieszczonego pod adresem seomeo.pl

 • Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Hidden stuff Artur Niewęgłowski o numerze NIP 6452552505, o numerze REGON 368093806 (zwana dalej Serwisem) z siedzibą w Miasteczku Śląskim 42-610 ulica Wita Stwosza 7.
 • Korzystanie ze strony wymaga komputera PC lub telefonu, przeglądarki internetowej w możliwie jak najnowszej wersji, obsługi JavaScript oraz ukończenia 13 roku życia, chyba iż została wyznaczona zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
 • W przypadku sporów między stronami, wynikających z niniejszej umowy właściwy będzie sąd w Tarnowskich Górach
 • Korzystanie ze strony rozumiane jako składanie zamówień oraz wszelkie inne formy interakcji z Serwisem seomeo.pl wymaga akceptacji regulaminu oraz przestrzegania zasad ustalonych przez Serwis. Informacje udzielone telefonicznie, poprzez czat i inne formy komunikacji elektronicznej mają charakter orientacyjny – regulamin na stronie sklepu, który akceptuje zamawiający stanowi pierwszorzędne i najważniejsze zasady związane z realizacją zamówień.
 • Nie ma określonego ogólnego minimalnego czasu jak i maksymalnego czasu w którym serwis wykona zlecenie. Serwis zoobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia w terminie do 3 dni roboczych od uzyskania płatności za zamówienie i dopiero po upływie tego czasu idącego w parze z brakiem zmiany statusu zamówienia kupujący może kontaktować się z serwisem w celu zweryfikowania postępu przeprowadzonych działan i ewentualnego złożenia reklamacji. Jeśli klient zamówi np. 10 usług których realizacja wynosi 14 dni, serwis ma prawo wydłuzyć tą realizacje do maksymalnie 90 dni od rozpoczęcia realizacji. Termin realizacji ujęty został w każdej usłudze osobno w formie od x dni do y dni i może się zmienić w zależności od liczby produktów, ktore klient zamowil i nakładu pracy dla jednego klienta. Czas realizacji zamowien moze zostac przyspieszony przez klienta do minimalnej wartosci wynoszącej 14 dni. Oznacza to, iz jesli realizacja produktu wynosi 14-21 dni, klient ma prawo do przyspieszenia realizacji do minimalnej wartosci, w w/w przykladzie wynosi to 14 dni. Zamowienia rozkladane sa w czasie w trosce o waszą stronę, by zapobiec nienaturalnemu, szybkiemu przyrostu linków.
 • Zamawiający zobowiązuje się do przesłania poprawnych danych wymaganych do zrealizowania zamówienia (np. link, słowa kluczowe). Podanie danych jest dobrowolne jednak ich brak może skutkować niemożliwością realizacji zamówienia.
 • Serwis seomeo.pl w wyjątkowych przypadkach ma prawo odmówić wykonania usługi jeżeli naruszałaby ona obowiązujące prawo lub nie ma możliwości technicznych do zrealizowania usługi.
 • Serwis nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnianych przez nasz Serwis narzędzi marketingowych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z pozyskanych interakcji. Serwis nie ma dostępu do kont, czy skutków przeprowadzonych kampanii, pozycjonowań, reklam i szeroko rozumianego marketingu, dlatego nie może brać odpowiedzialności za czyny nie wynikające ze strony serwisu. Klient jest świadomy, że dotarcie do nowego odbiorcy może przynieść korzyści pozytywne, jak i negatywne, które są wynikiem treści jaką podda promocji, czy informacji zawartych na stronie. Jeśli klient pozyskany przez serwis nie będzie zadowolony z zakupu, nie ponosimy za to odpowiedzialności.
 • Klient przyjmuje do wiadomości i to akceptuję, iż Serwis może przekazać firmom zewnętrznym link zgodnie ze złożonym zamówieniem i link po przekazaniu do w/w firm nie może być edytowany ani zamówienie anulowane.
 • Strona nie weryfikuje prawdziwości opinii na niej zamieszczonych. Opinie skonstruowane są w taki sposób, ze ocenę może oddać każdy. Wynika to z faktu, iż wiele zamówień realizujemy dla klientów, którzy składają je poza stroną. Nie chcemy ograniczać ani narzucać żadnych praw. Jesteśmy zwolennikami szeroko rozumianego “starego internetu” dlatego nie podjęliśmy żadnych kroków w celu weryfikacji opinii znajdujących się na stronie. Klient może dodać opinie w dowolnym momencie i taka informacja została zamieszczona również przy widgecie z opiniami o braku weryfikacji tychże opinii. Opinie poddajemy jednak nieznacznej moderacji. Opinia może zostać usunięta, gdy jej treść jest niezgodna z prawem lub budzi nasze wątpliwości pod tym względem. Opinia może zostać również usunięta, gdy zawiera odnośniki do innych stron lub została wykorzystana w celu zareklamowania się lub działalności dowolnej, innej osoby.
 • Obsługa konta na Instagramie wiąże się z przekazaniem uprawnień do zarządzania nim i jest to niezbędny element umożliwiający zrealizowanie usługi związanej z prowadzeniem konta w mediach społecznościowych. Po okresie 14 dni od zakończenia obsługi konta i braku przedłużenia (wykupienia) usługi na kolejny okres usuwamy uprawnienia umożliwiające do zarządzania kontem. Przed rozpoczęciem świadczenia tejże usługi z klientem podpisywana jest stosowna umowa, której dwie strony zobowiązują się przestrzegać.
 • Nie można zmieniać linku w czasie trwania kampanii reklamowej, bądź usługi Link Buildingu lub/i zmieniać profilu, strony, posta na prywatny oraz nakładać ograniczeń terytorialnych.
 • Klient ma świadomość, że dodanie wpisów do naszych zaplecz nie upoważnia go do własności artykułów tam napisanych jak i do żadnej wartości intelektualnej się tam znajdującej. Jeśli klient chce skorzystać z tekstu napisanego na naszym zapleczu powinien pierw wystosować do nas odpowiednie zapytanie. W większości przypadków takie zapytanie jest rozpatrywane pozytywnie.
 • Klient ma świadomość, że zmiana ustawień strony podczas trwania kampanii może skutkować zaprzestaniem jej realizacji i odrzuceniem podanych linków. Klient może zmienić takie dane jak nazwa domeny, czy podstrony oraz treści na stronie tylko w przypadku uzgodnienia z serwisem tego działania wcześniej. W innym wypadku serwis nie bierze odpowiedzialności za straty takie jak niepełna realizacja zamówienia, czy niesatysfakcjonująca realizacja zamówienia, która jasno wyniknęła z winy klienta.
 • Wybór dokumentu rozliczeniowego potwierdzającego płatność za usługę jest wyłącznie na etapie składania zamówienia tzn. jeżeli podany zostanie NIP firmy zamawiającego w takim przypadku wystawiany jest rachunek dla podmiotu mającego działalność gospodarczą (firmę) natomiast jeżeli nie zostanie wprowadzony NIP przy składaniu zamówienia automatycznie jest wystawiane potwierdzenie płatności dla osoby prywatnej
 • Materiały graficzne użyte na stronie pochodzą z baz graficznych takich jak pexels.com lub flaticon.com od użytkowników takich jak; 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com

Icons made by LAFS from www.flaticon.com

Zwroty

Zamawiane usługi w Serwisie seomeo.pl są produktami elektronicznymi i nie ma prawa anulowania zamówienia oraz zwrotu pieniędzy przez zamawiającego po rozpoczęciu realizacji zamówienia. Kupujący ma prawo do zwrotu środków za zakup usługi tylko do czasu, gdy zamówienie nie zostało poddane realizacji. Wykonanie zlecenia ma charakter nieodwracalny z uwagi na poświęcony czas na pisanie tekstów, audyt seo, audyt profili społecznościowych, czy stron oraz przeprowadzanie kampanii reklamowych. Wzmocnienie strony poprzez działania SEO, czy pozyskanie odbiorców mają również charakter nieodwracalny, ponieważ nie da się odwrócić zapoznania nowego odbiorcy z treścią, czy marką lub wygenerowanych wejść organicznych i podwyższenie pozycji w Google, podczas lub w trakcie trwania prac. Klient w każdym momencie ma prawo do anulowania trwania prac jednak bez uzyskania zwrotu za niewykonaną część zlecenia.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje:

• Jeżeli kupiony towar ma wadę, konsument może złożyć reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową(przez naprawę lub wymianę) lub zwrotu całości bądź części wpłaconych środków (przez obniżenie ceny czy odstąpienie od umowy). 
• Takową reklamacje należy złożyć drogą mailową na adres: seomeokontakt@gmail.com lub listownie Miasteczko Śląskie 42-610 ul. Stwosza 7 w formie dowolnej.
• Produkt podlega reklamacji jeśli:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

• Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
• Podstawa prawna z dnia 25 maja 2014 (Dz.U. 2014 poz. 827).

Reklamacje dotyczące usługi Prowadzenia Konta w Social Media rozpatrywane są na podstawie umowy, którą strony ze sobą podpisały przed momentem przekazania danych do konta lub uprawnień do jego zarządzania, a po otrzymaniu płatności za 1 miesiąc prowadzenia konta, przy czym czas liczony jest od pierwszego momentu zalogowania sie na konto klienta.

Informacja handlowa/newsletter:

• Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie informacji handlowych, marketingowych oraz wszelkich informacji dotyczących zmian w sklepie na wskazany przy rejestracji przez niego adres.
• Świadczenie w/w usługi jest bezpłatne i zawsze będzie bezpłatne!
• Klient w każdym momencie może zrezygnować ze świadczenia tejże usługi wysyłając nam wiadomość o chęci zrezygnowania z tejże usługi na adres email: seomeokontakt@gmail.com lub listownie na adres Miasteczko Śląskie 42-610 ul. Stwosza 7. Klient w takim wypadku jest zobowiązany do podania adresu email z którego zarejestrował się w sklepie w celu zidentyfikowania go z kontem należącym do jednostki.

Konto klienta w serwisie:

• Klient w ramach korzystania z serwisu może założyć konto, które pozwoli mu na szybsze spersonalizowanie zakupów. Konto pozwala na dostęp do newslettera, zmianę danych wysyłkowych, korzystanie z promocji przygotowanych dla zarejestrowanych klientów. Dokonywanie zakupów jest możliwe bez rejestrowania się w sklepie.
• Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie konta w serwisie. Konto jest bezpłatne i zawsze będzie bezpłatne.
•  Każdy klient w dowolnym momencie ma możliwość usunięcia konta w serwisie. Usunięcie konta powinno odbyć się poprzez wiadomość mailową na adres seomeokontakt@gmail.com lub listownie na adres Miasteczko Śląskie 42-610 ul. Stwosza 7

Płatności 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności szybkimi przelewami jest Cashbill S.A.

 W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie.

Reset ustawień

Główny Kolor

Drugi Kolor

Tryb tła

0
  0
  Koszyk
  Your cart is emptyPowrót do sklepu