Na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO określa się niniejszą Politykę Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu internetowego seomeo.pl

Wykaz lokalizacji w których przetwarzane są dane osobowe oraz zastosowane zabezpieczenia

Ogólne:

• Rejestrując się w serwisie użytkownik akceptuje regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. 
• Dane osobowe podane w formularzu kupna będą przetwarzane przez stronę do poprawnego zaksięgowania wpłaty, zidentyfikowania kupującego, realizacji usługi newsletter. Dane udostępniamy tylko na polecenie Urzędu skarbowego lub nakazu sądowego. 
• Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zaniechania ze strony kupującego takich jak udostępnienie hasła oraz loginu osobom trzecim.     
• Administrator gwarantuje pełną dyskrecje co do zamówionych usług oraz osób je zamawiających.     
• Firma Hidden stuff, która jest właścicielem serwisu seomeo.pl przedsięwzięła wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a także zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 21 lutego 2019 r (Dz.U. z 2019 r. poz. 730) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
• Administrator strony może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów korzystających ze Sklepu: imię i nazwisko; adres email; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
• Podanie danych osobowych i adresowych przez klienta jest dobrowolne, lecz ich nie podanie jest równoznaczne z niemożliwością dokonania zamówienia oraz z następującymi reklamacjami oraz zwrotami.
 

Kontrola danych osobowych przez klienta:

Na podstawie (art. 13 ust. 1 RODO) informujemy iż,
• Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez strone, do ich zmiany, do tymczasowego ich wstrzymania oraz do trwałego ich usunięcia z serwisu.
• W przypadku, gdy podane przez klienta dane są nieaktualne, klient powinien niezwłocznie dokonać ich aktualizacji na stronie w zakładce “Ustawienia konta” znajdującej się na dole strony.  
• W celu realizacji w/w zasad klient powinien skontaktować się ze sklepem pod adresem mailowym: seomeokontakt@gmail.com lub listownie na adres Miasteczko Śląskie 42-610 ul. Stwosza 7 
 

Jakie dane dokładnie przetwarzamy i po co?

Poza w/w wymienionymi danymi w 1 punkcie administrator może przetwarzać takie dane jak urządzenie z którego przeglądamy serwis (komputer stacjonalny, urządzenie mobilne, tablet itp.), przeglądarka, czy inne techniczne aspekty, które są wysyłane do nas na serwer. Dane te służą nam przede wszystkim do realizacji zamówienia, lecz również do lepszego spersonalizowania naszych usług pod wymagania klientów, do poprawy bezpieczeństwa oraz do badania rynku. Dane takie jak urządzenie z którego dokonują Państwo u nas zakupów moga zostać wykorzystane do lepszego spersonalizowania reklam, tak by jeszcze lepiej trafiały one do potencjalnego klienta.

Kto poza seomeo.pl ma wgląd do moich danych osobowych?

Serwis seomeo.pl przetwarza dane osobowe klienta do zaksięgowania wpłaty poprzez serwisy (tzw. bramki płatnicze) obsługujące płatności internetowe. Dane osobowe wykorzystywane są tylko do poprawnego zaksięgowania wpłat klientów.
 

Jakie prawa przysługują mi w zakresie ochrony danych osobowych?
Użytkownik ma prawo do informacji (artykuł 15 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do korekty podanych danych osobowych (artykuł 16 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do usunięcia permamentnego z serwisu podanych danych oraz zebranych podczas korzystania z niego (artykuł 17 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), , prawo do odwołania zgody (artykuł 7 ustęp 3 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych), prawo do ograniczenia przetwarzania zebranych oraz podanych danych osobowych. (artykuł 18 rozporządzenia podstawowego o ochronie danych)

Jakie dane są zbierane podczas realizacji usługi newsletter?
Podczas akceptacji regulaminu usługi newsletter, od Użytkownika pobierane są takie dane jak; imie i nazwisko, adres email, adres IP. Na podstawie (art. 7 ust. 3 RODO) klient ma prawo w każdej chwili wyłączyć usługe newsletter. Jest to tak samo proste jak przystąpienie do usługi newsletter, wystarczy odznaczyć akceptację regulaminu tejże usługi Ustawienia Konta>Usługa newsletter lub skontaktować się z nami drogą mailową na adres seomeo.pl

Jeżeli klient skorzysta z formularza kontaktowego, wówczas firma ma podstawę prawną do korespondowania/kontaktowa się z klientem w sprawie, w której się zwraca.

Pliki Cookies:

• Pliki cookies, to niewielkie pliki tekstowe zapisywane przez urządzenie z którego korzysta klient podczas odwiedzin strony (np. tablet, komputer, smarfton)
• Administrator może przetwarzać pliki cookies w celu identyfikacji klientów w sklepie seomeo.pl, zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu dokonania zamówienia, zapamiętywania danych przetwarzanych przez stronę takich jak dane logowania, czy dane z formularzy zamówienia oraz do danych statystycznych przedstawiających administratorowi sposób korzystania ze sklepu przez klienta.
 

Przeglądarki internetowe najczęściej automatycznie zapisują dane z plików cookies. Jeśli klient nie życzy sobie, by takie dane były zapisywanie powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki np. na trwałe niezapisywanie plików cookies lub na każdorazowe wyrażanie zgody przez klienta na zapisywanie w/w plików. 

Administrator przetwarza również anonimowe dane dotyczące sposobu korzystania ze sklepu takie jak (adres IP, domena) Dane te mają charakter zbiorczy i za ich pomoca nie można zidentyfikowac klienta po cechach szczególnych. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim. 

Administratorem Danych osobowych jest:

 CashBill S.A. z siedzibą w  Sobieskiego 2, 40-082 Katowice jest administratorem ich danych osobowych i będzie przetwarzać ich dane osobowe w celu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 33 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

oraz

Hidden stuff Artur Niewęgłowski o numerze NIP 645-255-25-05 oraz REGON 368093806 mającą swoją siedzibę w Miasteczko Śląskie 42-610 ul. Wita Stwosza 7, czyli właściciel serwisu seomeo.pl

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat do czasu wykorzystania możliwości marketingowych, statystyk i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej lub do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.

Każda zarejestrowana osoba ma możliwość zgodnie z prawem bycia zapomnianym do samodzielnego usunięcia konta w Serwisie internetowym logując się na swoje konto i przechodząc na podstronę Moje konto.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Reset ustawień

Główny Kolor

Drugi Kolor

Tryb tła

0
    0
    Koszyk
    Your cart is emptyPowrót do sklepu